Phu Tung Hoanh Vu

Công ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch vụ XNK Hoành Vũ

Khu vực Phía Bắc:
Địa chỉ: 255 Phố Vọng, Quận 2 Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 01666 929 698 – 01658 861 868
Fax: 046 278 2399

Khu vực Phía Nam:
Địa chỉ: 71 An Điềm, P10, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: 01688 799 660
Fax: 08 629602088